зареждане

Кой не може да бъде наш клиент?

Ние правим професионална реклама в AdWords. Под професионална реклама разбираме:

 1. Реклама, която е изцяло насочена към успеха на бизнеса на клиентите ни;
 2. Реклама, която е  съобразена с последните нововъведения в AdWords;
 3. Реклама, която е изработена от висококвалифицирани специалисти, за да отговаря на динамиката в онлайн маркетинга;
 4. Като Premier Google Partner имаме достъп до някои специални придобивки, които можем да използваме при изграждане и управление на Вашите кампании;
 5. Рекламни кампании, които използват техники за автоматизация на процесите, даващи ни технологично предимство пред конкурентите.

Ето защо, услугите, които предлагаме са на високо ниво, което постоянно поддържаме. Ние държим да прибавим стойност към бизнеса на нашите клиенти.

От дългогодишния ни опит, сме разбрали, че успехът е възможен само и единствено с екипна работа. Екипът, който се стремим да съставим заедно с нашите клиенти се състои от специалистите от нашата фирма и мениджър /мениджърски екип/ от страна на клиента. Всеки в него има задължения и отговорности.

С пълното съзнание за риска това да е последната страница от нашия уебсайт, която посещавате, сме направили списък с причини, поради които отказваме да работим за даден клиент:

 • Не сте готови заедно да поставим рекламни цели, които да отразяват Вашите бизнес цели;
 • Не искате да измерваме /не ви интересуват/ резултати от рекламните кампании;
 • Смятате, че рекламата в AdWords е единствено задължение на рекламната агенция, която Ви обслужва;
 • Не сте готови да водим открит разговор относно подробности около Вашия бизнес;
 • Знаете повече за рекламата в AdWords от нас;
 • Нямате време/желание за среща поне веднъж месечно с нас за обсъждане на рекламните Ви кампании;
 • Не знаете кой поддържа Вашият уебсайт;
 • Не сте заплатили фирмата, която поддържа Вашият уебсайт последната фактура отпреди 6 месеца и няма как да получим техническа помощ;
 • Искате да рекламирате забранени от Google бизнес начинания (оръжие, порнография и т.н);
 • При конфликт на интереси с наш клиент (пряк конкурент);
 • Ако имате практика да забавяте плащанията си повече от добронамереното и прието за добро отношение към партньор време, във връзка с периодичното внасяне на ДДС.

Ако попадате в някоя от горните точки, най-прагматичното решение за Вас е да преосмислите Вашата рекламна стратегия, да затворите нашия сайт и да заповядате отново … след известно … количество разходи за реклама.

Ако все още сте на нашия сайт и не попадате в нито една от точките, описани по-горе, то най-вероятно бихте искали да посетите страницата Контакт за да обсъдим нашето бъдещо сътрудничество.