зареждане

Условия за ползване

Ползването на интернет сайта SEM.BG е обвързано с приемането на настоящите условия за ползване на сайта. Сайтът е собственост на СЕМ БГ ЕООД, гр. София, жк. Банишора, бл. 41А, ЕИК: 201807283.

1. Авторите на SEM.BG се стремят да събират, обработват и публикуват информация само от достоверни източници, чиито имена се цитират, но не носят отговорност за верността и пълнотата на данните. Когато източникът не е цитиран, това е публично достъпна информация, за която SEM.BG не носи отговорност. Издателите на сайта не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.

2. Потребителят изрично се съгласява да използва SEM.BG изцяло на свой риск и се задължава да не търси съдебна отговорност от SEM.BG, респективно от неговите собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.

3. Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на SEM.BG, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие на SEM.BG. Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални или некомерсиални цели, без изрично писмено съгласие на SEM.BG. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено.

4. Сайтът съдържа връзки към други сайтове и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация. Връзката към други сайтове не означава, че SEM.BG одобрява предлаганите там продукти или услуги.

5. SEM.BG не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за неточност, пълнота и актуалност на информацията, представена на настоящия Интернет сайт. Възприемането на информацията представена на настоящия сайт може да зависи от множество фактори, в това число научни, делови, икономически и финансови, и в тази връзка посетителят на сайта трябва да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране и тълкуване на представената информация.

6. SEM.BG се стреми за своевременна актуализация на представената информация на настоящия Интернет сайт, а също така и намаляване времето за отстраняване на грешки, които от време на време биха могли да възникнат.

7. SEM.BG не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя ползващ настоящия сайт или друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа до настоящия сайт и неговото ползване.

8. SEM.BG си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.

9. SEM.BG не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта или свързаните и предоставяни услуги.

10. С приемането на настоящите условия за ползване на сайта Вие декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта Ви, които могат да възникнат, независимо от положените грижи от страна на SEM.BG.