зареждане

AdWords реклама в Google – разлика между CPC и CPM

Google AdWords работи на принципа на ‘наддаването’ като един огромен рекламен търг. Всеки рекламодател дава своята ‘оферта’ за показване на рекламата. Автоматична система следи, разпределя и показва рекламите на отделните рекламодатели в зависимост от много фактори.
Един от тези фактори (,но не единствен) е цената.

В този огромен рекламен търг, наречен Google AdWords реклама, едно от основните понятия е ‘Избор(вид) на наддаването’.

Основните видове са CPC – Cost Per Click и CPM – Cost Per Mile.

  • CPC – Цена за клик

Заплащането става само и единствено при клик върху рекламата. Много рекламодатели предпочитат този начин на наддаване, тъй като той дава контрол върху целите, поставени пред една рекламна кампания. От друга страна, много хора имат притеснения за многократни кликове от конкуренти или софтуер за кликове. Google е авторитетна фирма и прави всичко възможно да предотврати фалшивите кликове, с помощта на специализиран софтуер и дори наблюдение от хора. В много случаи, Google връщат пари за отчетени и калкулирани кликове.

  • CPM – Цена за 1000 импресии (показвания)

Заплащането става на 1000 показвания на рекламата. Този начин на наддаване се използва в случаите на рекламна кампания, насочена към брандиране и увеличаване на познаваемостта на марката или фирмата и е възможен при насочване на Google AdWords рекламна кампания към т.нар. ‘Дисплейна мрежа’ на Google.