Рекламни кредити в Google Ads във връзка с COVID-19

В изявление, публикувано на 27.03.2020 г. в блога нa Google, Sundar Pichai, CEO на Google и Alphabet,  обяви че Google ще отдели 800 милиона долара, за да подпомогне малкия и среден бизнес. Уточнението е, че 340 милиона от тях ще бъдат предоставени на рекламодателите под формата на ‘рекламни кредити’ в Google Ads.

Това предизвика доста (радостно) вълнение и въпроси по целия свят, включително и в България, тъй като много бизнеси и в нашата държава също бяха, а и в момента са засегнати от ‘чудесните’ мерки на правителтвото, във връзка с коронавируса.

На 20.04.2020 г. беше публикувана актуализация в помощния център на Google Ads, с цел по-добро разбиране на критериите за получаване на рекламните кредити.

Представяме ви, в структуриран вид, критериите и нашите виждания, относно очакванията и реалностите за тези ‘рекламни кредити’:

 

 • Какво е рекламен кредит?

Рекламен кредит е сума, която Google ще даде като кредит за рекламиране в Google Ads без задължение за връщане на своите лоялни клиенти. С цел унифициране на терминологията, Google са въвели понятието ‘рекламен кредит’, което е, така да се каже условна ‘мерна единица’;

 

 • Колко рекламни кредити ще получите?

Всеки рекламодател ще получи ЕДИН рекламен кредит. Официалното изявление е:
“Ще бъде приложен само по един рекламен кредит на клиент, независимо дали рекламира с няколко профила, или има няколко типа кампании в даден профил.”

Тук стои въпросът как точно Google ще разграничи ‘клиент’ от ‘акаунт’. Най-вероятно, това ще се случи на ниво “Billing / Payment account”. Ако това наистина е така, идва въпросът за агенциите, които използват Monthly invoicing. При този метод на плащане, агенцията получава една обща месечна фактура за всички акаунти в собствения си ‘Manager account (MCC) ‘и после префактурира разходите на клиентите си.

В общия случай, който е широко използван в България, ‘1 Фирма = 1 Google Ads account’  и това не е проблем.

 

 • Как ще се изрази във финансово изражение този рекламен кредит във Вашия акаунт?

Дословен цитат: “Сумата на рекламния кредит ще варира според клиента въз основа на минали разходи в Google Ads, както и според държавата и валутата, в които са настроени бизнесът и профилът в Google Ads. “

Най-вероятно, изразът “въз основа”, означава пропорционално разпределение на цялата обещана от Google сума върху всички акаунти, отговарящи на условията, базирано бърху разходите им за изминалия период. Най-просто казано: Акаунтите с малък разход ще получат малка сума, а акаунтите с голям разход ще получат голяма сума. Ето защо, прочетете ‘Извод 1’.

 

 • Какви са критериите за определяне на това дали ше получите рекламен кредит или не ?

Критериите за получаване на този рекламен кредит са ЕДНОВРЕМЕННОТО изпълнение на следните условия:

 • Трябва да сте имали активност (изразходване на средства) през десет от дванадесетте месеца на 2019 г.
 • Трябва да сте имали активност (изразходване на средства) през януари и/или февруари на 2020 г.
 • Трябва да сте спазвали правилата за рекламиране. Посочен е и линк към тези правила.

Тук стои въпросът, ако сте имали реклами, които грешно са били неодобрени (disapproved) поради нарушение на някое от тези правила, дали няма да сте извън критериите за получаване на рекламен кредит? Това се случваше (случва се и сега) доста често (през изминалите месеци) с наши клиенти и не е ясно как точно ще бъдат третирани акаунти с грешно неодобрени реклами…)

 

 • Може ли да погасите неплатено задължение от предходен месец/месеци?

Не. Трябва да платите тези задължения и тогава може да използвате рекламният кредит. Той е само за бъдещи разходи в Google Ads и НЕ важи за минали или текущи разходи в Google Ads, които вече са таксувани или фактурирани.

Изводът, че ще можете да го използвате, след като той бъде приложен във вашия акаунт и сте заплатили всички минали задължения.

 

 • В какви кампании може да бъде приложен този кредит?

Много важно: Рекламният кредит ще бъде приложим навсякъде в платформата Google Ads, включително в мрежата за търсене, дисплейната мрежа и YouTube, както и във всички типове кампании т.е. той ще бъде наличен на ниво акаунт.

Mрежата за търсене (Google Search и Google Shopping) и YouTube са собственост на Google. Това на практика означава, че давайки рекламен кредит, Google ще се раздели с част от бъдещите си приходи.

Дисплейната мрежа (Google Display Network /GDN/), както знаем, не е изцяло, а в много малка част собственост на Google (част от GDN са YouTube и GMail). В GDN Google разделя приходите си със собствениците на сайтове, където се показват рекламите (AdSense). Това означава, че подпомагането  на Google може да се изрази и в заплащане на реални пари, ако в структурата на разходите в акаунтите голяма част се пада  на GDN. Ето защо, можем да кажем, че в граничния случай (ако всички рекламодатели по света рекламират само в Дисплейната мрежа 🙂 ) Google би финансирал реално по-голяма сума от посочените 340 милиона долара и някакви реални пари биха излезли от банковата им сметка…

Съществува и друга вероятност, цените на клик в Google Search (Google Shopping) да се повишат за известно време, поради психологическия факт, че рекламодателите харчат ‘безплатни’ пари…

 

 • Кога ще бъде наличен рекламният кредит ?

(Въпросът, който най-често се задава.) Официалното изявление е: “От края на май ще започнем поетапно да предоставяме рекламния кредит. През следващите месеци отговарящите на условията клиенти ще бъдат уведомени и ще видят рекламния кредит, приложен в профила им в Google Ads.”

Обикновено, в официалните изявления на Google, израз”в края на месец Х” означава “в последните 3 дни на месеца”. Понякога, такива изявления са последвани от допълнителни новини “Казахме, че ще направим ‘еди какво си’ до края на месец Х, но решихме да удължим срока до края на месец X+Y”. Силно се надяваме, този път “От края на месец май” да означава “От 31 май 2020 г.”

 

 • До кога може да се използва рекламният кредит ?

До 31 декември 2020 г. включително. След тази дата кредитът изтича и неизползваната част ще бъде премахната от профила Ви в Google Ads.


Изводи:

 

 1. Не разчитайте на рекламния кредит COVID-19. Дори и да получите такъв кредит, то той няма да бъде в размер, който би имал стопанско значение за Вашия бизнес. Най-вероятно сумата от $340M ще бъде разпределена пропорционално на разхода, който сте имали досега… Ако се съсредоточите върху бизнеса си и връху подобряването на сайта си, ще имате много повече ползи от това да очаквате рекламен кредит с неизвестен размер.

 

 1. Ако сте имали идея да разширите кампаниите си в Дисплейната мрежа, просто го направете за сметка на Google 🙂 Сериозно казано, получаването на такъв кредит би имало най-голям смисъл да бъде употребен в Дисплейната мрежа, където поне ще може да експериментирате ‘безплатно’.