зареждане

Бъдете наш клиент

Философията, която движи нашия бизнес е, че единственото, което носи успех е сътрудничеството между нас и нашите клиенти.

Търсим дългосрочно партньорство, с клиенти, които разбират, че провеждането на рекламни кампании не е еднократен акт, а процес, който се нуждае от управление.

Според нас успехът на дадено бизнес сътрудничеството между различни компании се гради на:

  • взаимно доверие
  • взаимно уважение
  • споделяне на отговорности
  • споделяне на финансови успехи и неуспехи

между страните, участващи в него.

Базирайки се на тези принципи, работейки за нашите клиенти се стремим да дадем добавена стойност към техния бизнес, така че той да стане по-печеливш.

Това означава, че моделът ‘Вие давате парите, ние правим всичко останало и в края на месеца ви предоставяме фактура и ‘красив’ отчет с многобройни графики’ не е нашият модел.

Нашият модел е предоставяне на отчет с три числа: приходи, разходи и печалба.

Ако намирате нашата бизнес философия за логична и приемлива, вижте какво ще дадем на Вашия бизнес?