зареждане

За какво трябва да сте готови?

Ние не правим реклама, заради удоволствието от правенето на реклама или заради това управителят на фирмата да се радва на собствените си реклами, които търси и вижда. Поради факта, че получаваме възнаграждение от нашите клиенти (а не от Google ), единственото, което има значение за нас, е успехът на бизнеса, който рекламираме.

Управлението на рекламни кампании в AdWords e процес. Всеки процес се нуждае от планиране, измерване, анализ и подобрение.

Поради факта, че не може да се управлява нещо, което е непознато, ние се нуждаем от информация. Преди да започнем каквото и да била рекламна кампания, ние се информираме за спецификата на дадения бизнес. Полагаме усилия да сме информирани в най-малки детайли за продуктите/услугите, които ще рекламираме.

И да, знаем, че процесът на информиране е сложен и труден, тъй като е трудно да бъде предаден дългогодишен опит в даден бизнес на трето лице (в случая на нашата рекламна агенция), но това е единственият начин да направим рекламата ефективна. Колкото повече информация ни предоставят нашите клиенти за бизнеса си: продукти, услуги, потенциални клиенти, демография, и т.н. , толкова по-ефективни сме ние. Ето защо, трябва да сте готови за тези неизбежни стъпки/действия , преди да започнем работа по Вашите рекламни кампании:

  • Дефиниране на цели

Винаги работим заедно с клиентите си за постигането на техните бизнес цели. Нашият бизнес модел е: Единствено изпълнението на бизнес целите на клиента има значение. Подчиняваме всички рекламни дейности на изпълнението им.

В много случаи, първоначално нашите клиенти не са наясно с това, как техният уебсайт трябва да обслужва и да бъде подчинен на бизнес целите им. Ето защо, заедно анализираме и коментираме въпроси като:

Какво трябва да постигнем с рекламните кампании? / Какви са бизнес целите на сайта? – Продажби, запитвания, увеличаване познаваемостта на марката, телефонни обаждания и т.н.

Структуриран ли е правилно уебсайтът така, че да отразява бизнес целите ?

На какъв етап от цикъла на вземане на решение (трябва да) се намират хората, посещаващи уебсайта ?

Кои са потенциалните клиенти ? Какъв е демографският/географският профил на настоящите клиенти?

Колко време е необходимо на потенциалните клиенти да вземат решение за покупка?

‘Къде’ се осъществяват продажбите? – На уебсайта, по телефона или в офиса на клиента.

В зависимост от дефинираните цели, заедно с клиентите си, решаваме как количествено и качествено ще направим

  • Измерване на целите

В зависимост от вида на бизнеса, измерването на целите може да се постигне по различни начини: брой запитвания, брой продажби, брой телефонни обаждания и т.н.

За измерване на целите, в повечето случаи е необходима помощ от програмист/web developer, който трябва да постави правилен код за измерване.

Има и случаи, в които помощта от developer е задължителна, напр. ако ще измерваме стойност на продажбите в онлайн магазин.

Обикновено използваме Google Analytics, за измерване на посещенията (и целите) на уебсайта. Използването на друга система за измерване не е проблем.

След като сме решили как ще измерваме целите, ние решаваме как ще извършим

  • Измерване на успеха

Измерването на успеха може да бъде количествено и/или качествено. Например: 10 запитвания на ден, 10 продажби на ден с цена придобиване на продажба 2 лв или цена на запитване: 2лв. Измерването на успеха е пряко свързано с възвращаемостта на инвестицията и пряко касае рекламираният бизнес.

За съжаление, твърде честа практика на българският бизнес е, да задава на обслужващата го рекламна агенция НЕреални финансови параметри за измерване на успеха. Най-често срещани са два случая, които ще обясним с пример: Нека да имаме продукт, който струва 10 лв. и печалбата от него е 5 лв.

Случай 1: В желанието да продаде повече продукти, клиентът казва, че успех ще бъде продажбата на максимален брой продукти. В резултат на това, ние реализираме по 100 продажби на ден, при разход за реклама 4 лв./продажба, но на практика се оказва, че оставащият 1лв печалба не е достатъчен да покрие общите разходи на бизнеса.

Случай 2: В желанието си да не сподели с нас нормата на печалба, клиентът казва, че може да си позволи разход 0.50 лв./продажба и ние реализираме 3 продажби за месеца с разход за една продажба 0.49лв… което едва ли е чудесно количество продажби…

С горните два примера искаме да покажем, че колкото по реалистични параметри за измерване на успеха ни е предоставил клиентът, толкова по-голям шанс имаме ние реално да успеем и да дадем добавена стойност на неговия бизнес.

  • Вземане на решения за стратегия/тактика и методи за постигане на целите

Ние сме привърженици на принипа, че най-добрият клиент е информираният клиент. Ето защо, дори и в самото начало, може да очаквате, че ще обсъдим с Вас, възможностите за рекламиране, техните предисмства и недостатъци, възможните сценарии и въобще всичко, свързано с Вашите бъдещи рекламни кампании.

  • Анализ на конкуренцията

Много често конкуренцията в онлайн пространството се различава от конкуренцията офлайн. Предварителният анализ на конкуренцията може значително да се различава от данните, с които разполагаме след старт на дадена кампания.


Ако сте готови да предприемете тези логични стъпки и да започнете да използвате нашите услуги, моля използвайте страницата Контакт за да се свържете с нас. След това можем да обсъдим по телефон, по мейл или чрез друга форма на комуникация бъдещето ни сътрудничество.

За да вземете информирано решение, Ви препоръчваме да посетите страницата Кой не може да бъде наш клиент?