зареждане

Услуги по управление на AdWords рекламни кампании

Предлагаме Ви професионално управление на AdWords рекламни кампании.

С наша помощ, Вашата реклама с AdWords ще бъде по-ефективна.

Услуги, свързани с рекламa в Google по програмата Google AdWords, които включват:

Професионално планиране на AdWords рекламни кампании:

 • Определяне на целите на рекламните кампании
 • Анализ на Интернет сайта (и позиционирането му в Google)
 • Проучване на конкуренцията в Интернет за дадената пазарна ниша
 • Анализ, проучване и избор на най-подходящите ключови думи и словосъчетания.
 • Структуриране на рекламната кампания по видове стоки или услуги (и съответните ключови думи).
 • Анализ на необходимото таргетиране (географско, езиково, демографско и др.).
 • Обсъждане на насоченост на рекламната кампания (контекстуална, на база на търсене)

Създаване на Google AdWords реклама (рекламни кампании):

 • Създаване на Google AdWords профил, ако е необходимо
 • Създаване на рекламни кампании (ако са необходими, повече от една)
 • Задаване на рекламни бюджети
 • Географско и езиково насочване на кампаните
 • Структуриране на профила по кампании, рекламни групи, ключови думи и др.
 • Създаване на списъци с ключови думи, съобразени с планираните за рекламните кампании
 • Създаване на конкретни реклами за продуктите или услугите
 • Насочване на конкретните реклами и/или ключови думи към подходящи страници на сайта. Ако е необходимо създаване на нови страници.

Управление и оптимизация на рекламна кампания:

 • Наблюдение на рекламната кампания за изпълнение на дефинираните цели
 • Управление на ценовите колебания
 • Оптимизация и актуализация на ключовите думи, рекламните послания, цени и дневен бюджет
 • Управление на времевото насочване, в зависимост от получаваните резултати
 • Промени в таргетирането и настройките на кампанията

Отчитане на рекламните кампании:

 • Пълен отчет за изразходвания рекламен бюджет
 • Анализ и интерпретация на събраните резултати
 • Консултации свързани с отчитането и промените по рекламната кампания
 • Съвети за оптимизиране на сайта

Подробна статистика:

 • Пълен достъп до статистиката
 • Измерване на резултатите
 • Предоставяне на ежемесечен отчет
 • Сравнение на резултатите с тези от предходни периоди
 • Анализ на  резултатите с цел предприемане на мерки за постигане на рекламните цели
 • Допълнителни автоматични отчети, по желание на клиента