зареждане

Популяризиране на сайт чрез SEO (основни положения)

Въпреки, че SEO няма пряка, а косвена връзка с AdWords, доколкото това се различни методи за популяризиране на вашия сайт, ще се опитаме да ви дадем някои основни положения в SEO:

Съществуват много начини за популяризиране на даден уебсайт.

SEO – Search Engine Optimizaton (в превод Оптимизация за търсещи машини или Оптимизация за търсачки) е един от тях.

Много често в разговорния език се изговаря ‘SEO оптимизация’, което съдържа тафтология, тъй като самата буква ‘О’ от съкращението SEO означава оптимизация …

В България, когато казваме ‘SEO оптимизация’, ние обикновено имаме предвид ‘SEO оптимизация за Гугъл’. Това е така, защото Google (Гугъл) е най-често използваната търсачка в България. Ситуацията в световен мащаб е подобна, но много хора търсят и в Bing (търсачката на Microsoft) и в Yahoo. Kитайците търсят в Baidu, а те са многобройни…, както и руснаците в Yandex.

Какво са търсачките?

Търсещите машини (търсачките) са програми (софтуер).

Части от този софтуер, които отговарят за събирането на данни от Интернет за съдържанието на сайтовете се наричат роботи (ботове, паяци и т.н.) Тези програми работят по зададен алгоритъм, като събират данни за интернет сайтовете. Друга част подрежда събраните данни в собствена, подредена по различни критерии база данни.

Индексиране

Много често сме чували изречения от вида ‘Индексиран ли си в Гугъл?’,  ‘Много добре съм индексиран от Google, но в Bing не.’, ‘Няма ме в индекса на Google…’ и т.н.

Индексирането е процес на запис и подреждане на данните по дадени критерии в базата данни на една търсачка на информацията за страниците от даден сайт.

Това означава, че ако Вашият сайт е индексиран в Google, то Google има информация за някоя или всички негови страници.

Оценка на важността

Човешкото познание има различни сфери. Няма как да разбираме и знаем всичко. Няма как една интернет страница да се отнася за всичко. Търсачките оценяват тематично всяка страница, като преценяват за каква тема се отнася и доколко страницата допринася за човешкото познание, както и кога тази информацията е записана.

От това следват два важни извода:

1. Няма как да бъдем номер 1 в Google ‘за всичко’.

2. Не трябва да копирате съдържание от друг сайт. Търсачките вече знаят, че то се е появило по-рано. Така, че рано или късно ще бъдете ‘наказани’ за плагатството си …

Целта на всички търсачки е да върнат резулати за търсената от потребителя информация, която да отговаря на неговите очаквания.

Алгоритъмът за индексиране и оценка на даден сайт от търсачките в общи линии е ясен, но детайлите-не.

SEO оптимизацията е начин за ‘преминаване’ на даден сайт през алгоритъма на търсачките и съхраняване на данните за него в техния индекс, така, че за него да има максимален брой страници в индекса им и те да бъдат най-високо оценени по важност.

Един от методите за изследване действието на дадена система (устройство, процес, явление, софтуер), която не може да бъде изследвана (разглобена) отвътре е методът на ‘Черната кутия’. Той се състои в следното: Подават се предварително подготвени тестови входни сигнали, се изследват изходните сигнали (резултатите) от тази система. Чрез систематизане на тези резултати се съди за действието (начина на работа, механизъм на действие на устройството и т.н.).

Никой не публикува в ясен вид алгоритъма на работа на търсачките. Ето защо, те се явяват ‘черни кутии’. И е нужно да бъдат изследвани като такива.

SEO оптимизацията е точно това – познанието за връзката между входните и изходните сигнали на една ‘черна кутия’, наречена ‘Търсачка’. В много случаи това познание е изведено експериментално (по метода на пробите и грешките) и тъй като търсачките променят своите алгоритми се налагат нови и нови експерименти …

От това следва извода:

1. Не вярвайте на SEO оптимизатори, които ви обещават ‘вечен живот на върха’ на резултатите от търсене. Това, което днес е валидно, утре може и да не е.

2. Познанието и информацията струват време, следователно средства. (Имайте предвид това, когато се съгласявате на оферта: ’40 лв. за SEO оптимизациа на ключова дума и Вашият сайт ще бъде в топ 10′, със злобната радост, че конкуренцията е наела високоплатен специалист, който се мотае вече трети месец, това не е най-добрата стратегия. )

В какво се състои SEO оптимизацията?

Състои се в усилията да поставим максимум страници от този сайт в базата данни на търсачките, с максимална оценка за важността на всяка страница по темата (ключовите думи), за които се отнася.

Има два аспекта на оптимизацията на един сайт: OnPage SEO оптимизация и OffPage SEO оптимизация.