юни 02, 2011 Интернет реклама 0 comment

Интернет рекламата в САЩ – приходи Q1 2011

Приходите от Интернет реклама в САЩ достигнаха 7,3 милиарда долара за първото тримесечие на 2011 г., което представлява 23% увеличение спрямо същия период през 2010 г.

23% увеличение на приходите за първото тримесечие не е просто впечатляващ сам по себе си факт. Важността на числото се засилва още повече, когато се вземе под внимание и факта, че 2010 г. е рекордна година по приходите от интернет реклама.