ян. 20, 2011 SEO оптимизация 0 comment

Какво е Page Rank и важен ли е този показател?

PageRank е измерител за ‘важността’ на една страница, базиран на ‘важността’ (PageRank) на другите страници, които сочат към нея (т.нар. входящи линкове).

PageRank е важен показател, но не е панацея, за успеваемостта на SEO оптимизацията. Използването на PageRank за измерване на успеха на дадена SEO оптимизация не може да бъде единствен показател за ‘нищожността’ на даден уебсайт или величието на друг спрямо целите на SEO оптимизацията .

Най-общо казано: PageRank е важен критерий за успехи в оптимизацията на сайтове, като за повишаването му е важно да имате връзки от странци с висок PageRank (и релативно съдържание).