Google придобива Motorola Mobility

На 15 август 2011 г. Google Inc. и Motorola Mobility Holdings, Inc обявиха, че са постигнали окончателно споразумение, според което Google ще придобие акциите на Motorola Mobility на цена 40 $ за акция в брой, което прави общо $ 12,5 млрд. долара. Това означава премия от 63% на акция, спрямо цената на затваряне на акциите на Motorola Mobility в от 12 август 2011 г..

Сделката е била одобрена от бордовете на директорите на двете компании.  Cъобщава се, че Motorola Mobility ще остане лицензиант на Android, както и по-добрата новина, че Android ще остане отворена операционна система. По този начин,  Google ще управлява Motorola Mobility като отделен бизнес.

Придобиването на Motorola Mobility от Google, които досега бяха специален партньор на Google Android, ще позволи на Google да даде допълнителни сили на Android и ще засили конкуренцията в мобилния бизнес. Очаква се от това да спечели не само Google, но и потребителите.

Сделката е предмет на обичайните органичителни условия за сключване, включително получаването на одобрения от регулаторни органи за защита на конкуренцията и антитръстовото законодателство в САЩ, Европейския съюз и други юрисдикции, както и одобрението на акционерите на Motorola Mobility.

Обратно на всички представи, че преминаването на 12.5 милиарда долара в брой от една банкова сметка в друга се случило днес и едва ли не за секунди се очаква сделката да приключи до края на 2011 или началото на 2012 г.