февр. 08, 2011 Google AdWords 0 comment

Какво е PPC?

PPC е съкращение от Pay Per Click (Плати за клик). Една от най-популярните (поради това, че е собственост на Google) e системата Google AdWords.

Общата идея на всички PPC системи е следната:

Рекламодателят заплаща само за кликвания върху рекламата т.е. дори Вашата реклама да се е показала 100 000 пъти, ако никой не е кликнал върху нея, няма да платите нищо.

Друга положителна страна (освен горното) на PPC метода е връзката с хората, които търсят.

Пример:

– Решавате, че ще рекламирате Вашия сайт по думите ‘оптимизация на сайт’ и ‘SEO оптимизация на сайт’.

– Стартирате Вашата рекламна кампания (с наименование ‘Оптимизация на сайт’) със зададени фрази ‘оптимизация на сайт’ и ‘SEO oптимизация на сайт’

– Google AdWords показва Вашите реклами само тогава, когато някой търси фразите  ‘оптимизация на сайт’ и ‘SEO oптимизация на сайт’.

– Вашите реклами се показват само на хората, които търсят точно тези две фрази.

– Ако включите във Вашата кампания и партньорите за търсене на Google, Вашите реклами ще се показват и при търсения в тези сайтове.

Още една възможност е включване в избрани партньорски сайтове на Google, където вашите реклами се показват в предварително определени и договорени